Informatie

lrkp

Wij zijn aangesloten bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

 

Registratienummer KDV       230572674

Registratienummer BSO       263274664

 

 

Het inspectierapport BSO ten behoeve van de registratie Klik hier

 

Het meest recente inspectierapport BSO  Klik hier

 

 

Het inspectierapport KDV ten behoeve van de registratie Klik hier

 

Het  meest recente inspectierapport KDV  Klik hier

 

 

Interne klachtenregeling