Onze visie

 

 

Wij werken met gemotiveerde, professionele medewerkers, die hart hebben voor de kinderen die ze opvangen. Een team dat steeds open staat voor nieuwe ideeën en ervaringen, zodat we kinderen optimaal kunnen begeleiden en stimuleren om zelf te ontdekken, zelf te doen en samen nieuwe uitdagingen te ervaren.

Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn, wij hebben respect voor de eigenheid van alle kinderen en dit zit in onze bedrijfsnaam besloten. Immers, elk kind anders en elk kind is welkom, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.

Een goed pedagogisch klimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Wij hechten daarom aan een open communicatie met ouders. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe het thuis gaat, zodat we daar op kunnen inspelen. Andersom is het voor ouders van belang om te weten hoe de dag van hun kind op de opvang is verlopen.

De haal- en brengmomenten zijn daarom voor ons en u als ouder erg belangrijk.

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Om te kunnen ontwikkelen is een veilige en vertrouwde omgeving een voorwaarde. Zo groeien kinderen op tot een zelfstandig, volwassen mens. Bij ons krijgen kinderen de ruimte, zodat een kind ook echt zichzelf kan zijn.

Wij vinden het belangrijk om kinderen de ruimte te geven om te spelen, nieuwe dingen te proberen en om te gaan met andere kinderen en volwassenen. Fouten maken mag en stimuleert kinderen om naar andere oplossingen te zoeken en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Een positieve benadering is belangrijk om kinderen zelfvertrouwen te geven.

Onze visie richt zich op een brede en gezonde ontwikkeling van kinderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat natuur, gezonde voeding en beweging belangrijk zijn bij deze ontwikkeling en bovendien het plezier van kinderen vergroot. We proberen dit aan kinderen mee te geven door middel van het dagritme en de aangeboden activiteiten. Zo gaan we veel naar buiten, worden er veel bewegingsactiviteiten aangeboden en wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en gezonde voeding.
Kinderen leren bij ons op hun niveau bewust om te gaan met natuur en milieu, voeding en gezondheid.
Ze maken kennis met alle facetten van de natuur en gezondheid op kinderniveau. M.b.t. gezondheid doen we dit door veel variatie aan te bieden als het gaat om groenten en fruit en kennis te maken met gezond broodbeleg en tussendoortjes en m.b.t. de natuur maken we dit waar door veel met de kinderen buiten te spelen, buitenactiviteiten aan te bieden en door te tuinieren in onze moestuin.

Jonge kinderen verdienen gezonde eerste levensjaren, ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. Daar neemt Kinderopvang Mengelmoes haar verantwoordelijkheid in om een steentje aan bij te dragen!