Voorwaarden

voet

 

Voorwaarden

Het logo, het ontworpen lay-out etc. behoren tot eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven worden zonder toestemming van JLS en/of Mengelmoes

Bescherming van intellectuele rechten.

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen,logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren JLS toe. Het is verboden de op, en via, deze website aangeboden informatie op te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen. De website blijft volledig eigendom van JLS/Mengelmoes terug verwijzend naar de intellectuele rechten.

U verbindt zich er o.m. toe :

1.       De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken 
2.       Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiĆ«nt wordt gemaakt 
3.       De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter 
4.       De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom 
5.       De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire  doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan JLS en/of Mengelmoes te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. JLS en/of Mengelmoes staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. JLS en/of Mengelmoes zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. JLS en/of Mengelmoes behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. JLS en/of Mengelmoes kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van JLS en/of Mengelmoes bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringen in de website.

Links

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. JLS en/of Mengelmoes hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door JLS en/of Mengelmoes houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.